Duyurular
İhaleler
Kampanyalar

Duyurular  >  

90 Gün Çalışması.
Eklenme Tarihi : 18.12.2013

Dünyada 20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyılın başlarında yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, küreselleşmenin sonuçları, bilginin üretim ve tüketim hızının artması gibi birçok faktör, tüm sektörler gibi sağlık sektörünü de etkilemiş ve uyum sağlama sürecinin başlamasını zorunlu kılmıştır.

Bu süreçte T.C. Sağlık Bakanlığımızın Önce İnsan diyerek başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile önemli adımlar atılmıştır. Hedeflenen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sağlık sistemini 21. yüzyıl vizyonuna uygun hale getirmek ve vatandaşlarımıza hakları olan kaliteli sağlık hizmetini sunmak konusunda aralıksız çalışmaktır. Bu çalışmalar kapsamında merkeziyetçi yönetim yapısından uzaklaşılmış yerinden yönetim modeline geçilmiş ve bu amaçla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun il düzeyindeki yönetim teşkilatı olan İl Genel Sekreterlikleri yapılandırılmıştır.

 

Daha etkin bir yönetişim, hasta memnuniyetini ve kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının memnuniyetini artıracak adımların atılması olmak üzere üç ana hedefimiz mevcuttur. 
Bu çalışmanın sona ermesinin ardından yeni 90 günler başlayacak ve yeni çalışmalar hızla hayata geçecektir.
Genel sekreterler ve merkez yönetim teşkilatımızın koordineli olarak ekip ruhuyla çalışacağına inandığım bu çalışma için hepinize başarılar diler ve her an yanınızda olduğumu unutmamanızı temenni ederim.


‘Kararlı bir yaklaşımla ve hizmete inanmış kişilerle, 90 günde bir gökdelen inşa etmek mümkündür.’
                                      
 
                                Dr. Hasan Çağıl
                                      Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı

« Haber listesine dön
Akgün Yazılım © 2014